درحال حاضر به منظور واریز به کیف پول می توانید با شماره گیری #1*7*7* اقدام به افزایش موجودی نمایید